Gegevens
Dit is het oppervlak van het gebouw totaal over alle verdiepingen, gemeten aan de buitenzijde. Exclusief vides groter dan 4 m² en ruimtes lager dan 1,5 m. De officiële meetmethode staat omschreven in NEN 2580.
Dit is de % verhouding tussen het Verhuurbaar vloeroppervlak en het Bruto vloeroppervlak.
Zie hiervoor het huurcontract of raadpleeg uw makelaar.
Dit is de waarde van het object waarbij geen rekening wordt gehouden met achterstallig onderhoud, btw en leegstand.
Dit zijn de exploitatielasten van het gebouw zoals aangegeven in de Vastgoed Taxatiewijzer (VTW) of door u berekent met behulp van de Real Estate Valuator (REV). De exploitatielasten zijn gebaseerd op de standaard huurvoorwaarden conform de ROZ huurcontracten.
Dit zijn kosten die u betaalt als koper, zoals overdrachtsbelasting en de notaris.
Dit is het gewenste aanvangsrendement dat u wenst te ontvangen op uw belegging. Bedenk dat de huursom in principe elk jaar stijgt met de prijsindex. Voor meer informatie zie het CBS.
Berekening