Gegevens
Dit is het oppervlak van het gebouw totaal over alle verdiepingen, gemeten aan de buitenzijde. Exclusief vides groter dan 4 m² en ruimtes lager dan 1,5 m. De officiële meetmethode staat omschreven in NEN 2580.
Dit is de % verhouding tussen het Verhuurbaar vloeroppervlak en het Bruto vloeroppervlak.
Zie hiervoor het huurcontract of raadpleeg uw makelaar.
Dit is de huur per jaar per m² Verhuurbaar vloeroppervlak (exclusief btw).
Dit zijn de exploitatielasten van het gebouw zoals aangegeven in de Vastgoed Taxatiewijzer (VTW) of door u berekent met behulp van de Real Estate Valuator (REV). De exploitatielasten zijn gebaseerd op de standaard huurvoorwaarden conform de ROZ huurcontracten.
Dit zijn kosten die u betaalt als koper, zoals overdrachtsbelasting en de notaris.
Dit is het gewenste aanvangsrendement dat u wenst te ontvangen op uw belegging. Bedenk dat de huursom in principe elk jaar stijgt met de prijsindex. Voor meer informatie zie het CBS.
Berekening